Náš tím

Miki

Mgr. art. Mikuláš Sivý

-  umelecký a programový vedúci tanečného tábora, niekdajší sólista Lúčnice, dlhoročný tanečný pedagóg a asistent Prof. Štefana Nosáľa a dnes umelecký vedúci tanca Lúčnice. Má bohaté skúsenosti s pedagogickou prácou s deťmi v detských folklórnych súboroch a v tanečných školách a  v neposlednom rade má bohaté rodičovské skúsenosti ako otec 3 detí.

Mirka

Mgr. Miroslava Sivá

organizačná a programová vedúca tábora, bývalá tanečnica a sólistka Lúčnice, pôsobila ako pedagogička v detských folklórnych súboroch, je lektorkou a vedúcou tanečnej skupiny Tribaladia. Venuje sa najmä mimoškolskej vzdelávacej činnosti, je vyštudovaná liečebná pedagogička, dula a mama 3 detí. 

Gigi

Mgr. art. Martin Krigovský

- bývalý tanečník Lúčnice, absolvent Tanečného odboru na ZUŠ a absolvent VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca. Pôsobí ako tanečný pedagóg i choreograf vo viacerých folklórnych súboroch, má skúsenosti ako lektor tanečných domov a tanečných táborov.

Terka

Mgr. Terézia Jazbecová

- tanečnica a sólistka z Lúčnice, absolventka PFUK odboru učiteľstvo psychológie a pedagogiky. Terka tancuje odmalička, začínala v DFS Prvosienka v Banskej Bystrici, kde neskôr pôsobila ako pedagogička. Tancovala tiež vo FS Bystrina. Má bohaté skúsenosti s prácou s deťmi. Aktuálne trénuje i tanečníkov vo FS Podpoľanec z Detvy.

Janko

Ján Dúbravčák

- tanečník z Lúčnice, študuje na VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca a na UK etnológiu a kultúrnu antropológiu. Je absolventom SZUŠ Jurošík v Michalovciach, pôsobil vo FS Jurošík. Je tanečný pedagóg v DFS Dolina.

Emka

Ema Poláková

- tanečnica z Lúčnice a študentka lekárskej fakulty UK. Emka je z tanečnej rodiny, tancu sa venuje odmalička, začínala v DFS Klnka ako 6 ročná, kde pôsobila 12 rokov. Má skúsenosti aj ako tanečná pedagogička, učila deti v detskom folklórnom súbore a tiež učila ľudové tance v medzinárodnej základnej škole.

Suja

Kristína Sujová

- tanečnica z Lúčnice, absolventka ZUŠ, študentka gymnázia, tancuje od svojich 3 rokov. Začínala v DFS Slniečko v Detve, kde tancovala 12 rokov a neskôr pôsobila vo FS Detva. Kika má veľmi rada deti, učila v detských folklórnych súboroch a má skúsenosti aj ako animátorka v tanečných táboroch.

Kika

Kristína Sivá

- najmladšia posila tímu, študentka gymnázia a tanečnica z Lúčnice. Kika sama absolvovala niekoľko ročníkov nášho tábora. Je z lúčničiarskej rodiny, 8 rokov tancovala v DFS Prvosienka a 4 roky sa súťažne venovala gymnastickému aerobiku. Aktuálne pôsobí aj ako trénerka pohybovej prípravy detí. 

Peťa

Mgr. art. Petra Kuliková

- tanečnica z Lúčnice, absolventka Tanečného konzervatória v Košiciach, absolventka VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca. Peťa začínala v DFS Zemplínik, neskôr pokračovala vo FS Zemplín. Súčasne pôsobí ako tanečný pedagóg na súkromnej umeleckej škole, kde vyučuje klasický, moderný a ľudový tanec.

Kika

Mgr. art. Kristína Zábražná

- tanečná pedagogička US Lúčnica, bývalá tanečnica a sólistka Lúčnice, absolventka konzervatória a absolventka VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca. Má bohaté tanečné i pedagogické skúsenosti a aktuálne aj čerstvé rodičovské skúsenosti.

Zabro

Ing., Mgr. art. Michal Zábražný

- bývalý tanečník a sólista Lúčnice, absolvent VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca. Ako tanečník i tanečný pedagóg pedagóg pôsobil vo viacerých folklórnych súboroch, v tanečných domoch a školách ľudového tanca. Aktuálne pôsobí ako vedúci FS Ekonóm.