Náš tím

Miki

Mgr. art. Mikuláš Sivý

-  umelecký a tanečný vedúci tábora, niekdajší sólista Lúčnice, dlhoročný tanečný pedagóg a asistent Prof. Štefana Nosáľa a dnes umelecký vedúci tanca Lúčnice. Má bohaté skúsenosti s pedagogickou prácou s deťmi v detských folklórnych súboroch a v tanečných školách a v neposlednom rade má bohaté rodičovské skúsenosti ako otec 3 detí.

Mirka

Mgr. Miroslava Sivá

organizačná a programová vedúca tábora, bývalá sólistka Lúčnice, pôsobila ako pedagogička v detských folklórnych súboroch. V súčasnosti sa venuje najmä mimoškolskej vzdelávacej činnosti, je tiež  lektorkou a vedúcou tanečnej skupiny Tribaladia. Mirka je vyštudovaná detská sestra, liečebná pedagogička, dula a mama 3 detí. 

Janko

Mgr. art. Ján Dúbravčák

- tanečný pedagóg, tanečník z Lúčnice, absolvent VŠMU odbor ľudový tanec a študent UK odbor Etnológia a kultúrna antropológia. Je absolventom SZUŠ Jurošík v Michalovciach, pôsobil tiež vo FS Jurošík. Je tanečný pedagóg v DFS Dolina a DFS Čuňovský kŕdeľ.

Peťa

Mgr. art. Petra Kuliková

- tanečná pedagogička, bývalá tanečnica z Lúčnice, absolventka Tanečného konzervatória v Košiciach, absolventka VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca. Peťa začínala v DFS Zemplínik, neskôr pokračovala vo FS Zemplín. Súčasne pôsobí ako tanečná pedagogička v  súkromnej umeleckej škole, kde vyučuje klasický, moderný a ľudový tanec.

Terka

Mgr. Terézia Jazbecová

- tanečná lektorka, absolventka PFUK odboru učiteľstvo psychológie a pedagogiky a bývalá tanečnica a sólistka US Lúčnica. Terka pôsobila v DFS Prvosienka v Banskej Bystrici, tancovala tiež vo FS Bystrina, má bohaté skúsenosti s prácou s deťmi a aktuálne trénuje tanečníkov vo FS Podpoľanec z Detvy.

Martin

Martin Christov, DiS. art. 

- korepetítor US Lúčnica, absolvent konzervatória v odbore Kompozícia a rozširujúceho štúdia v špecializácii Hudobná réžia. Zároveň pôsobí ako korepetítor na VŠMU a pedagóg hry na klavír na súkromnej základnej umeleckej škole.

Kika

Kristína Sivá

- tanečnica z Lúčnice a študentka bilingválneho gymnázia. Kika sama absolvovala niekoľko ročníkov nášho tábora. Je z lúčničiarskej rodiny, 8 rokov tancovala v DFS Prvosienka a 4 roky sa súťažne venovala gymnastickému aerobiku. Aktuálne pôsobí aj ako trénerka pohybovej prípravy detí v športovom klube Inter Bratislava. 

Kika

Mgr. art. Kristína Zábražná

- tanečná pedagogička US Lúčnica, bývalá tanečnica a sólistka Lúčnice, absolventka konzervatória a absolventka VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca. Má bohaté tanečné i pedagogické skúsenosti a aktuálne aj rodičovské skúsenosti ako mama 2 detí.

Gigi

Mgr. art. Martin Krigovský

- tanečný pedagóg, bývalý tanečník Lúčnice, absolvent Tanečného odboru na ZUŠ a absolvent VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca. Pôsobí ako tanečný pedagóg i choreograf v DFS Letnička a FS Vagonár v Poprade. Má skúsenosti ako lektor tanečných domov a tanečných táborov.

Suja

Kristína Sujová

- tanečnica z Lúčnice, absolventka ZUŠ, tancuje od svojich 3 rokov. Začínala v DFS Slniečko v Detve, kde tancovala 12 rokov a neskôr pôsobila vo FS Detva. Kika má veľmi rada deti, učila v detských folklórnych súboroch a má skúsenosti aj ako animátorka v tanečných táboroch. Aktuálne je študentkou Slovenskej zdravotníckej univerzity.