Náš tím

Miki

autor myšlienky táborov s Lúčnicou, programový vedúci a odborný garant projektu

Miki je umelecký riaditeľ tanca Lúčnice, niekdajší sólista Lúčnice, dlhoročný tanečný pedagóg a asistent Prof. Štefana Nosáľa. Má bohaté skúsenosti s pedagogickou prácou s deťmi v súboroch a v tanečných školách a v neposlednom rade má bohaté rodičovské skúsenosti ako otec 3 detí.

Mirka

organizačná a programová vedúca tábora

Mirka je bývalá tanečnica z Lúčnice a pôsobila aj ako pedagogička v detských folklórnych súboroch. Je vyštudovaný liečebný pedagóg, dula a mama 3 detí. V súčasnosti sa venuje najmä mimoškolskej vzdelávacej činnosti, je lektorkou a tanečnicou formátu FCBD Style. Projektu denných tanečných táborov s Lúčnicou sa venuje od roku 2015.

Janko

hlavný tanečný pedagóg tábora

Janko pôsobí v Umeleckom súbore Lúčnica ako tanečný pedagóg aj tanečník. Je absolvent VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca a študent UK odbor Etnológia a kultúrna antropológia. Je tiež absolventom SZUŠ Jurošík v Michalovciach, pôsobil vo FS Jurošík a je tanečný pedagóg v DFS Dolina.

Peťa

tanečná pedagogička

Peťka je bývalá tanečnica z Lúčnice, absolventka Tanečného konzervatória v Košiciach a absolventka VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca. Peťa začínala v DFS Zemplínik, neskôr tancovala vo FS Zemplín. Súčasne pôsobí ako tanečná pedagogička v súkromnej umeleckej škole, kde vyučuje klasický, moderný a ľudový tanec.

Terka

táborová tanečná pedagogička

Terka je absolventka PFUK odboru učiteľstvo psychológie a pedagogiky a bývalá tanečnica a sólistka US Lúčnica. Terka tancovala v DFS Prvosienka a FS Bystrina v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti v oboch pôsobí ako tanečná pedagogička.

Domča

táborová tanečná pedagogička

Dominika je tanečnica a sólistka z Lúčnice a študentka UK v odbore Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry. Je bývalou členkou FS Zemplín a DFS Zemplínik v Michalovciach, kde s tancom začínala. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka cudzích jazykov na základnej škole.

Martin

korepetítor

 Martin pôsobí ako korepetítor v US Lúčnica, tiež na VŠMU a je pedagóg hry na klavír na súkromnej základnej umeleckej škole. Martin je absolvent konzervatória v odbore Kompozícia a rozširujúceho štúdia v špecializácii Hudobná réžia.

Kika

táborová asistentka

Kika je tanečnica z Lúčnice, absolventka bilingválneho gymnázia a študentka vysokej školy ekonómie a managementu. Je z lúčničiarskej rodiny a sama absolvovala niekoľko ročníkov tábora s Lúčnicou. 8 rokov tancovala v DFS Prvosienka a 4 roky sa súťažne venovala gymnastickému aerobiku.

Simi

táborová asistentka

Simonka je absolventka našich táborov, bývalá členka DFS Prvosienka a aktuálne športovkyňa a reprezentantka SGF v športovom aerobiku. Je študentka strednej školy v oblasti cestovného ruchu, absolvovala animátorský kurz a aktívne sa venuje trénerstvu gymnastiky pre deti.