Náš tím

Miki

Mgr. art. Mikuláš Sivý

-  umelecký a tanečný vedúci tábora, autor myšlienky táborov s Lúčnicou a odborný garant projektu. Miki je tiež niekdajší sólista Lúčnice, dlhoročný tanečný pedagóg a asistent Prof. Štefana Nosáľa a dnes umelecký vedúci tanca Lúčnice. Má bohaté skúsenosti s pedagogickou prácou s deťmi v súboroch a v tanečných školách a v neposlednom rade má bohaté rodičovské skúsenosti ako otec 3 detí.

Mirka

Mgr. Miroslava Sivá

organizačná a programová vedúca tábora, bývalá sólistka Lúčnice, pôsobila ako pedagogička v detských folklórnych súboroch. V súčasnosti sa venuje najmä mimoškolskej vzdelávacej činnosti, je tanečnou lektorkou a vedúcou skupiny Tribaladia. Mirka je vyštudovaná detská sestra, liečebná pedagogička a mama 3 detí. 

Janko

Mgr. art. Ján Dubravčák

- tanečný pedagóg, tanečník z Lúčnice, absolvent VŠMU odbor ľudový tanec a študent UK odbor Etnológia a kultúrna antropológia. Je absolventom SZUŠ Jurošík v Michalovciach, pôsobil tiež vo FS Jurošík. Je tanečný pedagóg v DFS Dolina a DFS Čuňovský kŕdeľ.

Peťa

Mgr. art. Petra Kuliková

- tanečná pedagogička, bývalá tanečnica z Lúčnice, absolventka Tanečného konzervatória v Košiciach, absolventka VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca. Peťa začínala v DFS Zemplínik, neskôr pokračovala vo FS Zemplín. Súčasne pôsobí ako tanečná pedagogička v  súkromnej umeleckej škole, kde vyučuje klasický, moderný a ľudový tanec.

Terka

Mgr. Terézia Jazbecová

- táborová tanečná lektorka, absolventka PFUK odboru učiteľstvo psychológie a pedagogiky a bývalá tanečnica a sólistka US Lúčnica. Terka tancovala v DFS Prvosienka a FS Bystrina v Banskej Bystrici kde v súčasnosti v oboch pôsobí ako tanečná pedagogička.

Emka

Ema Poláková

- táborová tanečná lektorka, tanečnica z Lúčnice a študentka lekárskej fakulty UK. Emka je z tanečnej rodiny, tancu sa venuje odmalička, začínala v DFS Klnka ako 6 ročná, kde pôsobila 12 rokov. Má skúsenosti aj ako tanečná pedagogička, učila deti v detskom folklórnom súbore a tiež učila ľudové tance v medzinárodnej základnej škole.

Marek

Marek Čiernik

- táborový tanečný lektor, tanečník z Lúčnice a študent práva na Univerzite Komenského. Tancoval 10 rokov v DFS Vienok, kde momentálne pôsobí ako tanečný pedagóg. K tancu ho priviedli rodičia, ktorí sa venovali spoločenskému tancu a plesovým choreografiám.

Martin

Martin Christov, DiS. art. 

- táborový korepetítor a zároveň korepetítor US Lúčnica, absolvent konzervatória v odbore Kompozícia a rozširujúceho štúdia v špecializácii Hudobná réžia. Zároveň pôsobí ako korepetítor na VŠMU a pedagóg hry na klavír na súkromnej základnej umeleckej škole.

Kika

Kristína Sivá

- táborová dokumentaristka a pomocníčka, tanečnica z Lúčnice a študentka bilingválneho gymnázia. Kika sama absolvovala niekoľko ročníkov nášho tábora. Je z lúčničiarskej rodiny, 8 rokov tancovala v DFS Prvosienka a 4 roky sa súťažne venovala gymnastickému aerobiku. Aktuálne pôsobí aj ako trénerka pohybovej prípravy detí v športovom klube Inter Bratislava.