Často kladené otázky

1. Ako môžem prihlásiť dieťa do tábora?

V prípade záujmu o tábor je potrebné vyplniť úvodnú registráciu. Po naplnení databázy potrebným počtom registrovaných detí robí organizátor výber detí a posiela pozvánky na záväzné prihlásenie do tábora s povinnosťou platby.

2. Keď sme vyplnili registráciu, môžeme počítať s miestom v tábore?

Registrácia je nezáväzná, nezaručuje deťom miesto v tábore. Slúži organizátorom na zisťovanie záujmu o tábor a vytvorenie databázy záujemcov. Viacnásobná registrácia nie je potrebná a nezvyšuje pravdepodobnosť, že dieťa bude do tábora prijaté.

3. Vyplnili ste registráciu viackrát (omylom, kvôli zmene údajov a pod.)?

Ak obdržíme viac registrácií na jednu osobu, budeme evidovať iba poslednú vyplnenú registráciu, nakoľko predpokladáme, že ste v registrácii potrebovali doplniť alebo opraviť nejaké údaje.

4. Vyplnili sme registráciu, ale nedostali sme žiadnu odpoveď. Prečo? A čo ďalej?

Odpovede na registrácie posielame až potom, keď sa naplní potrebný počet registrovaných detí. Následne robíme výber detí do tábora a prijatým deťom posielame e-mailom pozvánku na záväzné prihlásenie do tábora s povinnosťou platby. Deťom, ktoré neboli do tábora prijaté, ale majú záujem o miesto náhradníka, sú pozvánky do tábora posielané vtedy, keď sa v danom turnuse uvoľní miesto.

5. Podľa čoho vyberáte deti do tábora?

Myšlienkou tábora je okrem iného prostredníctvom svetoznámej Lúčnice prilákať deti k slovenskému ľudovému tancu a zároveň ich motivovať, aby sa tancu venovali aj počas školského roka a zvyšovali tak svoju tanečnú úroveň. Preto v prípade, že počet registrovaných detí prevýši kapacitu tábora, uprednostňujeme pri výbere deti, ktoré sa ľudovému tancu venujú aj počas školského roku a tancujú vo folklórnom súbore. Je to pre nás signál, že dieťa má na tanec pohybové predpoklady a ľudový tanec ho naozaj baví. Pri výbere detí prihliadame tiež na splnenie určenej vekovej hranice, absolvovaný 1. ročník ZŠ u 7 ročných detí, vyvážené zastúpenie všetkých ročníkov v rámci vekového rozpätia turnusu, zastúpenie chlapcov v každom turnuse a pod. Tanec vo folklórnom súbore je v turnusoch pre 13 - 16 ročných tanečníkov podmienka prijatia.

6. Čo znamená miesto náhradníka? Dokedy mám čakať? Aké sú šance, že bude náhradník prijatý?

Ak dieťa nebolo prijaté do tábora v prvom kole a má v registrácii označený záujem o miesto náhradníka, zostáva v evidencii záujemcov ako náhradník pre konkrétny táborový turnus. Náhradníci sú neskôr kontaktovaní v prípade, že sa nejaké miesto v tábore uvoľní. Je len na vašom rozhodnutí, ako dlho budete čakať na miesto v tábore ako náhradník. V prípade záujmu môžete čakať až do prvého dňa táborového turnusu, kedy sa môže stať, že niektoré dieťa do tábora nenastúpi napr. z dôvodu choroby (najčastejšia situácia). Náhradníkov vždy kontaktujeme v predstihu e-mailom alebo posledné dni pred začiatkom tábora telefonicky. Šance teda vždy sú, najmä pre tých, ktorí si môžu dovoliť zotrvať medzi náhradníkmi dlhšie a sú flexibilní sa v prípade potreby rozhodnúť pre účasť aj na poslednú chvíľu.

7. Oplatí sa dieťa registrovať, ak je už turnus obsadený?

Čím viac zaregistrovaných detí čaká na uvoľnenie miesta v tábore v pozícii náhradníka, tým je samozrejme šanca na prijatie nižšia. Zo skúseností však môžeme aj neskoršiu registráciu odporučiť najmä deťom, ktoré spĺňajú vekovú hranicu, tancujú v priebehu roka v DFS a zároveň sú rodičia časovo flexibilní a môžu si dovoliť čakať na prípadné uvoľnenie miesta v tábore čo najdlhšie. Naopak, ak si potrebujete naplánovať konkrétny prázdninový týždeň v predstihu a nemôžete čakať do poslednej chvíle, potom vám pozíciu náhradníka pri plne obsadenej kapacite neodporúčame.

Ak už bola registrácia na vybraný turnus ukončená, znamená to, že turnus je plne obsadený a na tento termín už evidujeme aj dostatok náhradníkov.

8. Mám veľmi šikovné dieťa do 12 rokov, ktoré tancuje v DFS - môžem ho zaregistrovať do turnusu pre staršie deti?

Pre deti do 12 rokov je určený prioritne tábor pre mladšie deti. Ak napriek tomu má dieťa záujem tancovať so staršími tanečníkmi a má skúsenosť, že dosahuje ich tanečnú úroveň, môžete ho zaregistrovať na turnus pre staršie deti. Pri výbere však budú uprednostnení tanečníci, ktorí spĺňajú určenú vekovú hranicu a mladšie deti budú kontaktované iba v prípade, že v tábore zostane voľné miesto. 

Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, kontaktujte nás!