Časté otázky

1. Ako môžem prihlásiť dieťa do tábora?

V prípade záujmu o tábor je potrebné vyplniť úvodnú registráciu. Po naplnení databázy potrebným počtom registrovaných detí robí organizátor výber detí na základe stanovených kritérií a prijatým deťom posiela pozvánky na záväzné prihlásenie do tábora s povinnosťou platby.

2. Keď sme vyplnili registráciu, môžeme počítať s miestom v tábore?

Registrácia nezaručuje deťom miesto v tábore. Slúži organizátorom na vytvorenie databázy záujemcov. Viacnásobná registrácia nie je potrebná a nezvyšuje pravdepodobnosť, že dieťa bude do tábora prijaté.

3. Vyplnili ste registráciu viackrát (omylom, kvôli zmene údajov a pod.)?

Ak obdržíme viac registrácií na jednu osobu, budeme evidovať iba poslednú vyplnenú registráciu, nakoľko predpokladáme, že ste v registrácii potrebovali doplniť alebo opraviť nejaké údaje.

4. Vyplnili sme registráciu, ale nedostali sme žiadnu odpoveď. Prečo? A čo ďalej?

Odpovede na registrácie posielame až potom, keď prebehne výber detí. Následne posielame prijatým deťom potvrdzujúci e-mail s informáciami k úhrade tábora. Deťom, ktoré neboli do tábora prijaté v prvom kole, ale spĺňajú podmienky prijatia, môže byť ponúknuté miesto náhradníka.

5. Podľa čoho vyberáte deti do tábora?

V prípade, že počet záujemcov prevyšuje kapacitu tábora, uprednostňujeme pri výbere deti, ktoré sa ľudovému tancu venujú aj počas školského roku a tancujú vo folklórnom súbore. Je to pre nás signál, že dieťa má na tanec pohybové predpoklady a ľudový tanec ho naozaj baví. Pri výbere detí prihliadame tiež na splnenie určenej vekovej hranice, vyvážené zastúpenie všetkých ročníkov v rámci vekového rozpätia turnusu, primerané zastúpenie chlapcov a tiež skúsenosti z minulých ročníkov tábora. 

6. Čo znamená miesto náhradníka? Dokedy mám čakať? Aké sú šance, že bude náhradník prijatý?

Ak dieťa nebolo prijaté do tábora v prvom kole a má v registrácii označený záujem o miesto náhradníka, zostáva v evidencii záujemcov ako náhradník pre konkrétny táborový turnus. Náhradníci sú neskôr kontaktovaní v prípade, že sa nejaké miesto v tábore uvoľní. Je len na vašom rozhodnutí, ako dlho budete čakať na miesto v tábore ako náhradník. V prípade záujmu môžete čakať až do prvého dňa táborového turnusu, kedy sa môže stať, že niektoré dieťa do tábora nenastúpi napr. z dôvodu choroby (najčastejšia situácia). Náhradníkov vždy kontaktujeme v predstihu e-mailom alebo posledné dni pred začiatkom tábora telefonicky. Šance teda vždy sú, najmä pre tých, ktorí si môžu dovoliť zotrvať medzi náhradníkmi dlhšie a sú flexibilní sa v prípade potreby rozhodnúť pre účasť aj na poslednú chvíľu.

7. Môže sa dieťa zúčastniť v jednom roku aj viacerých turnusov?

Aby sme umožnili viacerým deťom absolvovať náš tábor, uprednostňujeme pri výbere deti, ktoré v danom roku v tábore ešte neboli. Ak však má dieťa záujem absolvovať v jednom roku viac turnusov, môže byť prijaté aj na druhý turnus a to v prípade, že v tomto turnuse zostane neobsadené miesto. V opačnom prípade bude na tento druhý turnus dieťa evidované ako náhradník.

8. Oplatí sa dieťa ešte zaregistrovať, ak je už turnus obsadený?

Čím viac zaregistrovaných detí čaká na uvoľnenie miesta v tábore v pozícii náhradníka, tým je samozrejme šanca na prijatie nižšia. Zo skúseností však môžeme aj neskoršiu registráciu odporučiť najmä deťom, ktoré spĺňajú vekovú hranicu, tancujú v priebehu roka v DFS a zároveň sú rodičia časovo flexibilní a môžu si dovoliť čakať na prípadné uvoľnenie miesta v tábore čo najdlhšie. Naopak, ak si potrebujete naplánovať konkrétny prázdninový týždeň v predstihu a nemôžete čakať do poslednej chvíle, potom vám pozíciu náhradníka pri plne obsadenej kapacite neodporúčame.

9. Mám veľmi šikovné dieťa do 12 rokov, ktoré tancuje v DFS - môžem ho zaregistrovať do turnusu pre staršie deti?

Pre deti do 12 rokov je určený prioritne tábor pre mladšie deti. Ak napriek tomu má dieťa záujem tancovať so staršími tanečníkmi a má skúsenosť, že dosahuje ich tanečnú úroveň, môžete ho zaregistrovať na turnus pre staršie deti. Pri výbere však budú uprednostnení tanečníci, ktorí spĺňajú určenú vekovú hranicu a mladšie deti budú kontaktované iba v prípade, že v tábore zostane voľné miesto. 

10. Ktorý turnus je určený pre 13 ročné dieťa?

V turnuse pre staršie deti sa očakáva od tanečníkov viac tanečných skúseností a tréningy sú technicky aj kondične náročnejšie ako v turnuse pre mladšie deti. V turnuse pre mladšie deti je tradíciou obľúbený program "Talentárium", ktorý v turnuse pre staršie deti nahradil program "Hra na konkurz". Rozhodnúť sa môžete sami podľa záujmu dieťaťa.

Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, kontaktujte nás!