Často kladené otázky

1. Ako môžem prihlásiť dieťa do tábora?

V prípade záujmu o tábor je potrebné vyplniť úvodnú registráciu. Po naplnení databázy potrebným počtom registrovaných detí robí organizátor výber detí a posiela pozvánky na záväzné prihlásenie do tábora s povinnosťou platby.

2. Keď sme vyplnili registráciu, môžeme počítať s miestom v tábore?

Registrácia je nezáväzná, nezaručuje deťom miesto v tábore. Slúži organizátorom na zisťovanie záujmu o tábor a vytvorenie databázy záujemcov. Viacnásobná registrácia nie je potrebná a nezvyšuje pravdepodobnosť, že dieťa bude do tábora prijaté.

3. Vyplnili ste registráciu viackrát (omylom, kvôli zmene údajov a pod.)?

Ak obdržíme viac registrácií na jednu osobu, budeme evidovať iba poslednú vyplnenú registráciu, nakoľko predpokladáme, že ste v registrácii potrebovali doplniť alebo opraviť nejaké údaje.

4. Vyplnili sme registráciu, ale nedostali sme žiadnu odpoveď. Prečo? A čo ďalej?

Odpovede na registrácie posielame až potom, keď sa naplní potrebný počet registrovaných detí. Následne robíme výber detí do tábora a prijatým deťom posielame e-mailom pozvánku na záväzné prihlásenie do tábora s povinnosťou platby. Deťom, ktoré neboli do tábora prijaté, ale majú záujem o miesto náhradníka, sú pozvánky do tábora posielané vtedy, keď sa v danom turnuse uvoľní miesto.

5. Podľa čoho vyberáte deti do tábora?

Myšlienkou tábora je okrem iného prostredníctvom svetoznámej Lúčnice prilákať deti k slovenskému ľudovému tancu a zároveň ich motivovať, aby sa tancu venovali aj počas školského roka a zvyšovali tak svoju tanečnú úroveň. Preto v prípade, že počet registrovaných detí prevýši kapacitu tábora, uprednostňujeme pri výbere deti, ktoré sa ľudovému tancu venujú aj počas školského roku a tancujú vo folklórnom súbore. Je to pre nás signál, že dieťa má na tanec pohybové predpoklady a ľudový tanec ho naozaj baví. Tanec v DFS, FS (prípadne ZUŠ) je v turnusoch pre 13 - 16 ročných tanečníkov podmienka). Pri výbere detí prihliadame tiež na:

  • splnenie určenej vekovej hranice,
  • absolvovaný 1. ročník ZŠ u 7 ročných detí,
  • vyvážené zastúpenie všetkých ročníkov v rámci vekového rozpätia turnusu,
  • zastúpenie chlapcov v každom turnuse a pod.

6. Čo znamená miesto náhradníka? Dokedy mám čakať? Aké sú šance, že bude náhradník prijatý?

Ak dieťa nebolo prijaté do tábora v prvom kole a má v registrácii označený záujem o miesto náhradníka, zostáva v evidencii záujemcov ako náhradník pre konkrétny táborový turnus. Náhradníci sú neskôr kontaktovaní v prípade, že sa nejaké miesto v tábore uvoľní. Je len na vašom rozhodnutí, ako dlho budete čakať na miesto v tábore ako náhradník. V prípade záujmu môžete čakať až do prvého dňa táborového turnusu, kedy sa môže stať, že niektoré dieťa do tábora nenastúpi napr. z dôvodu choroby (najčastejšia situácia). Náhradníkov vždy kontaktujeme v predstihu e-mailom alebo posledné dni pred začiatkom tábora telefonicky. Šance teda vždy sú, najmä pre tých, ktorí si môžu dovoliť zotrvať medzi náhradníkmi dlhšie a sú flexibilní sa v prípade potreby rozhodnúť pre účasť aj na poslednú chvíľu.

7. Oplatí sa dieťa registrovať, ak je už turnus obsadený?

Čím viac zaregistrovaných detí čaká na uvoľnenie miesta v tábore v pozícii náhradníka, tým je samozrejme šanca na prijatie nižšia. Zo skúseností však môžeme aj neskoršiu registráciu odporučiť najmä deťom, ktoré spĺňajú vekovú hranicu, tancujú v priebehu roka v DFS a zároveň sú rodičia časovo flexibilní a môžu si dovoliť čakať na prípadné uvoľnenie miesta v tábore čo najdlhšie. Naopak, ak si potrebujete naplánovať konkrétny prázdninový týždeň v predstihu a nemôžete čakať do poslednej chvíle, potom vám pozíciu náhradníka pri plne obsadenej kapacite neodporúčame.

Ak už bola registrácia na vybraný turnus ukončená, znamená to, že turnus je plne obsadený a na tento termín už evidujeme aj veľa náhradníkov.

8. Mám veľmi šikovné dieťa do 12 rokov, môžem ho zaregistrovať do turnusu pre staršie deti?

Pre deti do 12 rokov je určený prioritne tábor pre mladšie deti. Ak napriek tomu má dieťa záujem tancovať so staršími deťmi a má skúsenosť, že dosahuje ich tanečnú úroveň, môžete ho zaregistrovať na turnus pre staršie deti. Pri výbere však budú uprednostnení tanečníci, ktorí spĺňajú určenú vekovú hranicu a mladšie deti budú kontaktované iba v prípade, že v tábore zostane voľné miesto. 

Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, kontaktujte nás!