Občianske združenie Tanečná škola profesora Štefana Nosáľa bolo dňa 22.11.2021 zaregistrované ako príjemca 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie 2021.

Ak by ste chceli podporiť našu činnosť a projekt Denných tanečných táborov s Lúčnicou, budeme Vám veľmi vďační za Vaše 2%. Vďaka tomuto príspevku sme v minulom roku deťom obohatili program tábora o workshop bubnovania a rytmiky a zakúpili sme fotostenu na fotenie portrétov detí v krojoch.

Ďakujeme Vám!

Názov: Tanečná škola profesora Štefana Nosáľa
IČO: 523 963 98
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Baničova 38, 831 07 Bratislava 36  
Číslo účtu IBAN: SK87 1111 0000 0014 4821 3009
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov môžete nájsť na stránke TU