Darujte nám 2 %

Občianske združenie Tanečná škola profesora Štefana Nosáľa bolo dňa 3.12.2020 zaregistrované ako príjemca 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie 2020. S pokorou sa uchádzame o Vašu podporu formou venovania nám svojich 2%, ktorými podporíte činnosť nášho občianskeho združenia a projekt Denných tanečných táborov s Lúčnicou.

Ďakujeme Vám!

Názov: Tanečná škola profesora Štefana Nosáľa
IČO: 523 963 98
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Baničova 38, 831 07 Bratislava 36  
Číslo účtu IBAN: SK87 1111 0000 0014 4821 3009
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 


Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov môžete nájsť na stránke TU.

TLAČIVO "VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" na stiahnutie: