DENNÝ TANEČNÝ TÁBOR

s Lúčnicou 

Denný tanečný tábor s Lúčnicou je 5 dní plných tanca, zábavy, ľudových piesní, tradícií, krojov, nových kamarátov a zážitkov, pod vedením profesionálnych tanečných pedagógov a členov Umeleckého súboru Lúčnica. Tábor sa koná každoročne počas letných prázdnin od roku 2015. Autorom myšlienky a garantom projektu je Mgr. art. Mikuláš Sivý, umelecký vedúci tanca Lúčnice.

Tanečné lekcie prebiehajú v moderných tanečných sálach Domu kultúry Vajnory v Bratislave. Deti sa učia tanečné kroky a kombinácie z rôznych regiónov Slovenska, spoznávajú ľudové piesne, hudobné nástroje, ľudové odevy a ich súčasti, ornamenty, ľudové remeslá, zvyky a tradície. Okrem toho je pre deti pripravený bohatý animačný program, denné aktivity vonku, kreatívne činnosti a záverečná otvorená hodina ako vystúpenie pre rodičov.

Program tábora je koncipovaný pre deti od 7 - 12 rokov a pre tanečníkov od 13 - 16 rokov.

  • Tábor pre deti od 7 - 12 rokov je určený deťom, ktoré rady tancujú, majú záujem o ľudový tanec a o účasť v tanečnom tábore. Uprednostňujeme deti z DFS a deti, ktoré majú absolvovaný 1. ročník ZŠ.
  • Tábor pre deti od 13 - 16 rokov je pripravený pre deti, ktoré sa ľudovému tancu venujú aj počas školského roku v DFS a je na úrovni tanečného sústredenia. Teenegeri majú v tábore príležitosť zdokonaliť sa v tanečných technikách, naučiť sa nové tanečné kroky alebo sa pripraviť na konkurz do mládežníckych folklórnych súborov či dokonca vyskúšať si aj konkurz do Lúčnice "nanečisto". Z hľadiska tanečnej náročnosti tábor pre staršie deti nie je vhodný pre deti, ktoré s ľudovým tancom iba začínajú alebo sa mu počas školského roku nevenujú.

Projekt Denný tanečný tábor s Lúčnicou organizuje Tanečná škola profesora Štefana Nosáľa v spolupráci s Umeleckým súborom Lúčnica.

Partneri projektu:


Tanečná škola profesora Štefana Nosáľa

bola založená v roku 2019 Mgr. art. Mikulášom Sivým, tanečným pedagógom a dlhoročným asistentom významného choreografa a umeleckého vedúceho Lúčnice profesora Štefana Nosáľa. Víziou tanečnej školy je pokračovať v posolstve pána Nosáľa, šíriť povedomie o slovenskej ľudovej kultúre a tradíciách, vzdelávať deti a mládež v oblasti slovenského ľudového tanca a to s dôrazom na vysokú kvalitu a profesionalitu výuky.