DENNÝ TANEČNÝ TÁBOR

s Lúčnicou 

Ďakujeme za vydarený 9. ročník!

Informácie k táborom 2024 budú známe predbežne v marci/apríli 2024. Sledujte prosím našu stránku na facebooku a Instagrame tabor_lucnica.

Ďakujeme za Vašu priazeň!

5 dní tanca, ľudových piesní, tradícii, krojov a zážitkov

skúsení lektori

tanečníci a sólisti z Umeleckého súboru Lúčnica

profesionálny klavírny doprovod

moderné klimatizované priestory

pestré sprievodné programy

denný pobyt vonku

fotenie detí v krojoch

záverečné vystúpenie pre rodičov

Tábor sa koná každoročne počas letných prázdnin od roku 2015 v Bratislave v DK Vajnory. Deti sa učia tanečné kroky a kombinácie z rôznych regiónov Slovenska, spoznávajú ľudové piesne, hudobné nástroje, ľudové odevy a ich súčasti, ornamenty, ľudové remeslá, zvyky a tradície. Okrem toho je pre deti pripravený bohatý animačný program, denné aktivity vonku, kreatívne činnosti, škola ľudových tradícií, tvorenie s majstrami ÚĽUV a záverečná otvorená hodina ako vystúpenie pre rodičov. Autorom myšlienky a garantom projektu je Mgr. art. Mikuláš Sivý, umelecký vedúci tanca Lúčnice.


Projekt Denný tanečný tábor s Lúčnicou organizuje Tanečná škola profesora Štefana Nosáľa v spolupráci s Umeleckým súborom Lúčnica.

Partneri projektu:


Tanečná škola profesora Štefana Nosáľa

bola založená v roku 2019 Mgr. art. Mikulášom Sivým, tanečným pedagógom a dlhoročným asistentom významného choreografa a umeleckého vedúceho Lúčnice profesora Štefana Nosáľa. Víziou tanečnej školy je pokračovať v posolstve pána Nosáľa, šíriť povedomie o slovenskej ľudovej kultúre a tradíciách, vzdelávať deti a mládež v oblasti slovenského ľudového tanca a to s dôrazom na vysokú kvalitu a profesionalitu výuky.